+30. 2310 229329

Βασιλική Παπαδοπούλου

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Θεραπεία Με Βοτουλινική Τόξινη Τύπου Α ( Βotox)