+30. 2310 229329

Βασιλική Παπαδοπούλου

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Αναίμακτο Lifting Προσώπου- Λαιμού(Νήματα καί PRP)