+30. 2310 229329

Βασιλική Παπαδοπούλου

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Υγρή Δερμοαπόξεση (Διαμαντοθεραπεία)