+30. 2310 229329

Θεραπεία Ευρυαγγειών

Οι ευρυαγγείες είναι διατεταμένες φλέβες του δέρματος και μπορεί να προκαλέσουν πολύ ήπια τοπικά συμπτώματα όπως αίσθημα καύσου ή κνησμό. Έντονα συμπτώματα/ενοχλήσεις πρέπει να διερευνηθούν εκτενέστερα και να μην αποδοθούν στην παρουσία των ευρυαγγειών.